Ρομφέης, Καπετάν

Ρομφέης, Καπετάν
Μακεδόνας οπλαρχηγός. Γεννήθηκε στα μέσα του 18ου αι. Διορίστηκε από την Υψηλή Πύλη επιθεωρητής της Ρούμελης και πολλές φορές ήρθε σε σύγκρουση με τον Αλή πασά των Ιωαννίνων. Το 1805-1806, όταν οι αρματολοί και οι κλέφτες, όπως οι Θύμιος Βλαχάβας, Νικοτσάρας κ.ά. ξεσηκώθηκαν εναντίον του Αλή πασά, ο Ρ. πήρε μέρος στα διαβούλιά τους. Για τη στάση του αυτή, καταδιώχτηκε από τις δυνάμεις του Αλή πασά και σκοτώθηκε κοντά στο Βέρμιο.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”